29.3.2018 / Gösterim Sayısı : 522

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Teblig (2018/17)

​27.03.2018 Tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2018/17) ile “2018 yılında çiftçilere yapılacak olan Mazot ve Gübre Desteği, Toprak Analiz Desteği, Küçük Aile İşletme Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre (Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Hububat Baklagil) Fark Ödemesi Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanımı Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Organik Tarım Desteği, Bombus Arısı Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği ile Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ödemeleri” usul ve esasları belirlenmiştir. Tebliğ gereği; Mazot ve Gübre desteği ödemesi iş ve işlemleri geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2018 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kaydını yaptıran çiftçiler için herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın Mazot ve Gübre Desteğine başvurusunu yapmış kabul edilmek suretiyle yürütülecektir. Çiftçilerimizin Mazot ve Gübre Desteğinden yararlanmak istememesi halinde ise bu taleplerini ÇKS’ye kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerine 31.12.2018 tarihine kadar yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Toprak Analiz desteği ise çiftçi yerine toprak analizini yapan yetkili toprak analiz laboratuvarına yapılacaktır. Çiftçilerimizin Mazot ve Gübre Desteği hariç diğer desteklemelerden ayrıca yararlanmak istemeleri halinde; 2018 üretim yılı ÇKS kaydını yaptırmış olmaları şartıyla, destekleme özelliğine göre ekte yer alan “EK-3 Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi” ile “EK-4 Destekleme Talep Formu”nu doldurarak istenilen belgeler ile birlikte belge teslim başlangıç ile bitiş tarihleri arasında ÇKS’de kayıtlı oldukları İl/İlçe Müdürlüklerine başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Ek Dosyalar

''