20.4.2018 / Gösterim Sayısı : 347

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 2018 Yılı Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemelerini Almaya Hak Kazanan Yatırımcı Listesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında uygulanan Bireysel Sulama Sistemleri Kapsamında yayımlanan tebliğ (tebliğ No:2017/48) uyarınca 01 Ocak-01 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan başvuruların değerlendirilmesi tamamlanarak yayımlanmıştır. Hibe desteği almaya hak kazanan çiftçiler 30 Nisan-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında listede isimleri belirtilen çiftçilerimizin İl Müdürlüğümüze müracaat ederek hibe sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Belirtilen Süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Yayımlanan bu liste tebliğ hükmünde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuru fiyatları ile referans fiyat arasındaki fark yatırımcı tarafında ayni katkı olarak karşılanacaktır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 2018 yılı Bireysel Sulama Sistemleri desteklemelerini almaya hak kazanan yatırımcı listesi asağıdaki ektedir.

Hibe Sözleşmesi imzalanması için son tarih

9 Mayıs 2018 Çarşamba 


Ek Dosyalar

''