Formlar

Form_1 GTHB İç Tetkik Rapor Formu.docx

Form_2 GTHB İç Tetkik Soru Listesi.DOC

Form_3 İç Tetkik Uygunsuzluk Formu.docx

Form_4 Yıllık İç Tetkik Planı.docx

Form_5 GTHB Düzenleyici Faaliyet Talep Formu.docx

Form_6 Dış Kaynaklı Döküman Listesi xxx.docx

Form_7 Güncel Doküman Formu.doc

Form_8 KYS Doküman Saklama Süreleri Formu.DOC

Form_09 Revizyon İstek Formu.doc

Form_10 Uygun Olmayan Hizmet Formu.doc

Form_11 Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu.doc

Form_12 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu.doc

Form_13Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu.doc

Form_14 (Yıllık - Mazeret İzin Formu).docx

Form_15 (Hastalık (Sıhhi) İzin Formu).docx

Form_16 (kısa süreli izin ve görev formu).docx

Form_17 (Yurt Dışı İzin Formu).doc

Form_18 (Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi).docx

Form_19 (Devlet Memuru Yemin Formu).docx

Form_20 (İşçi İzin İstek Formu).docx

Form_21 (Daimi İşçi Değerlendirme Formu).docx

Form_22 (Bilgi Notu Formu).docx

Form_23 (Görüş Bildirme Formu).docx

Form_24_On_Mali_Kontrol_Raporu.docx

Form_25 Vekalet Formu.docx

Form_26 Yetki Devri Formu.docx

Form_27 Görev Devri Formu.docx

Form_28 Hata Bildirim Formu.docx

Form_29 Şikayet Formu.docx

Form_30 Tutanak Formu.docx

Form_31 Çalışan Öneri Formu.docx

Form_32 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu.docx

Form_33 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu.docx

Form_34 içkontrol İzleme (soru) formu.docx

Form_35 (Temel Süreç Tanım Formu) (2).doc

Form_36 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri.docx

Form_37 (Ortak Görev ve Sorumluluklar).docx

Form_38 iş süreçleri evrak takip formu.docx

Form_39 (SGB_on_mali_kontrol_formu).docx

Form_40 Süreç İzleme Formu.docx

Form_41 Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi.docx

Form_42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu.doc

Form_43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu.docx

Form_44 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu.doc

Form_45 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu.doc

Form_46 Eğitim Kayıt - Katılım Formu.doc

Form_47 Eğitim Değerlendirme Formu.doc

Form_48 Oryantasyon Eğitim Tutanağı.doc

Form_49 Eğitim Hizmeti Değerlendirme Formu.doc

Form_50 (Soru Önergesi Bilgi Formu).docx

Form_51 (Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt F.).docx

Form_52 (_ Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu).docx

Form_53 (_ Yılı Prog. Süreç Det.Formu).docx

Form_54 Yılı Prog. Tedbir Tek. F.u.docx

Form_55 (Koordinasyon İletişim Formu).docx

Form_56 (Stratejik Plan Hedef Toplama Formu).docx

Form_57 (SP Hedef-Birim İlişkisi.).docx

Form_58 (Personelin Eğitim Düzeyi Formu).docx

Form_59 (Genel Personel Dağılımı Formu).docx

Form_60 (Mevcut Durum Formu).docx

Form_61 (Taşınmaz Dağılımı Formu).docx

Form_62 (Taşınır Dağılımı Formu).docx

''