Görev Tanımları

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Hukuk Birimi

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İl Müdürlüğü Görev Tanımları

İl Müdürlüğü Ortak Görev Tanımları

Kalite Yönetim

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Sivil Savunma Birimi

''