İş Akış Şemaları

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.01-Çiftçi Kayıt Sistemi.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.02-Bitki Sağlık Sertifikası.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.03-Bitki Pasaportu İşlemleri.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.04-Tohum,Fide ve Fidan Bayilik İşlemleri.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.05-BÜ Bayilik İşlemleri.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.06-Gübre İthalatı İzin İşlemleri.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.07-İç Karantina.pdfGTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.08-Süne Mücadelesi İşlemleri.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.09-Tarla Faresi Mücadelesi.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.10-Anız Yakılmasının Önlenmesi.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.11-Biyolojik Mücadele.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.12-ORGANİK TARIM MEVZUATINA GÖRE İŞLETME DENETİMİ.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.13-İyi Tarım Uygulamaları Süreci.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.14-Biçerdöver Kontrolleri İşlemleri.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.15-Tahkim Komisyonu.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.16-Mazot Gübre Desteklemesi.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.17-Sertifikalı Tohum Desteklemesi.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.18-Sertifikalı Fidan Desteği.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.19-Hububat,Baklagil Prim Desteği.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.20-Alternatif Ürün Desteklemesi.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.21-Tohumluk Üretim Desteği.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.22-BOMBUS ARISI DESTEKLEMESİ.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.23-ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ YERİ DENETİMİ.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.24-Örtü Altı Kayıt Sistemi.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.25-Entegre ve Kontrollü Mücadele Yönetimi.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.26-EKÜY Projesi İş Akış Şeması.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.27-SEBZE BAKLAGİL HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.28-BİTKİ HASTALIKLARI VE ZARARLILARI DENETLEME.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.29-REÇETE YAZMA YETKİ BELGESİNİN VERİLMESİ VE KONTROLÜ.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.30-GÜBRE İCMALLERİ DÜZENLENMESİ.pdf

GTHB.50.İLM.KYS.İAŞ.02.31-NİTRATLI GÜBRELERİN TAKİBİ.pdf


Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Hukuk Birimi

.....

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

''